Bestuur

Steven Lijnen

Voorzitter / API

Thierry Vanderlinden

Materiaal Verantw. / PR

Andy Schils

Secretaris/Jeugdsportco.

Steffi Timmermans

Secretaris / ouderafgevaardigde / Kassier  / API

Nathalie Schils

Penningmeester / ledenadmin. / PR

Peter Haenraets

IT Verantwoordelijke